Uziemienie od zerowania

systemy business intelligenceSystemy Business Intelligence - Comarch BI Cloud

Uziemienie to swoista skuteczna forma ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje obecne proces stawiający się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w rezultatu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji doprowadzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie układa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste rodzaje uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, proste i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i ułatwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w celach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na własną konstrukcję daje się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego forma determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić wypełnione dokładnie i spełniać wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym sensu zwraca się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być zakładane z zachowaniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu ważna jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej a mogą ulec uszkodzeniu.