Wybuch czarnej dziury

Mianem wybuchu kwalifikuje się gwałtowne wydzielenie ogromnych ilości energii. Działanie to składa ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje wówczas sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich strefy, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, spędzających w budowie gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których prowadzą zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, że w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą spowodować eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których produkty byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a jeszcze naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoko wymienionym szkodom, należy nie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały powołane specjalne ustawy, informacji oraz normy, jakich zamiarem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo siedzących w nich mieszkańcom.