Wybuch heterogeniczny

Wybuch określa się jako wysoce silną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na ogromnym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch jest mieszkanie w dokładnie określonych warunkach, i konkretnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego wydobywa się w ściśle określonym przedziale, który nazywany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu niezbędne istnieje jeszcze dobra energia, której inicjatorem potrafią istnieć takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budów elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo szerokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest młodą energią zapłonu i definiowana jak bardzo mała energia kondensatora w terenie elektrycznym, którego wyładowanie może dać zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w możliwościach warunkach badania. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do czynności w odległościach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który idzie na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z przebywających w określonym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak jeszcze iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać związek z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz przekłada się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, i do wytworzenia chmury pyłowej niezbędne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, oraz w przypadku miałów jest traktowane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami prawdopodobnie być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.