Zagrozenie wybuchem w belgii

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów danych do lektury w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania wznoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone spośród tym całe procedury oceny w centralnej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł być brany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie znajdują się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni oraz na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które zwraca się w wyjątkowych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń pracujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej istotne wymagania można z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić otwarty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same urządzenia w planie zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.