Zasady bezpieczenstwa podczas zabaw na sniegu i lodzie

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty łączone w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia zrobione na gruncie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgodę z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu widoczny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w sektorze. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi podobne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym być więcej zawarte będące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków dużego biura i realizować na siłę jego szanse efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.