Zastepcze srodki gasnicze

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy a z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta ponad czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w strefie spalania także na ograniczeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze przeprowadza się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w wnętrzach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest odpowiednia w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje także do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie tymże szczególnie dobre, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna i prezentuje się pomocna, jednak jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako materiał gaśniczy, nie może być wiązana na otwartych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie wiąże się też w mieszkaniach, w jakich pewnie ona doprowadzić poparzenia uważających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.